Disclaimer voor Het Nieuwe Impresariaat

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hetnieuweimpresariaat.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Het Nieuwe Impresariaat. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 • Intellectueel eigendom

  Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Nieuwe Impresariaat is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het Nieuwe Impresariaat.

 • Geen garantie op juistheid

  Indien van toepassing:
  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Het Nieuwe Impresariaat te mogen claimen of te veronderstellen.

  Het Nieuwe Impresariaat streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Nieuwe Impresariaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 • Wijzigingen

  Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hetnieuweimpresariaat.nl op deze pagina.

Wil je optimaal vindbaar en boekbaar zijn?

Word Lid (abonnement of fee lidmaatschap) van Het Nieuwe Impresariaat en maak in een handomdraai een representatief en vindbaar profiel aan. Inclusief eigen beheer. Voor meer informatie klik hier.

Hier aanmelden

Prikbord

Plaats gratis je bericht op het prikbord. Solisten die zijn aangemeld kunnen reageren. Maar ook onderling kun je zo contact met elkaar maken. Van iedere reactie ontvang je een privé bericht.

Plaats een prikbordbericht