Privacybeleid

Dit Privacybeleid is onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van Het Nieuwe Impresariaat. Een aantal termen die in dit Privacybeleid voorkomen wordt uitgelegd in de Gebruiksvoorwaarden.

 • 1. Introductie

  De missie van Het Nieuwe Impresariaat is het aanbieden van een dienst die het boeken van live muziek laagdrempelig en gemakkelijk maakt. Om dit te realiseren biedt Het Nieuwe Impresariaat haar Gebruikers via een Website en mobiele applicaties een marktplaats waar vraag naar en aanbod van live muziek elkaar kunnen vinden, zij persoonlijk contact kunnen hebben, en tot een transactie kunnen overgaan. Als bemiddelaar tussen beide partijen faciliteert Het Nieuwe Impresariaat deze transactie.
  We doen er alles aan om diensten van de hoogst mogelijke kwaliteit aan te bieden, waarbij de Gebruiker altijd op de eerste plaats staat. Om dit te realiseren, verzamelen en gebruiken we bepaalde gegevens. De privacy van de Gebruiker vinden we van zeer groot belang. In dit Privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van jou verzamelen, hoe we deze gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe jij jouw gegevens kunt opvragen en wijzigen.

 • 2. Databeheer

  Persoonlijke gegevens en Gebruikerscontent welke door jou zijn verstrekt aan of verzameld door Het Nieuwe Impresariaat worden beheerd door VHW Management Consultants BV, statutair gevestigd in Gorinchem en kantoor houdende te Gorinchem (Nederland) aan Annie van Beintumpad 2, 4207 KN. Maak geen Account aan op Het Nieuwe Impresariaat als je geen gegevens aan ons wilt verstrekken of als je niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt overeenkomstig dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Het Nieuwe Impresariaat. Als je al een Account hebt aangemaakt, kun je je Account termineren door een e-mail van dergelijke strekking te sturen naar info@hetnieuweimpresariaat.nl

 • 3. Verzamelde gegevens

  Het Nieuwe Impresariaat verzamelt de volgende gegevens.

  3.1 Contact- en inloggegevens
  Als je een Account wilt aanmaken, moet je in ieder geval je voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Jouw contactgegevens kunnen nooit bekeken worden door andere Gebruikers, met uitzondering van je voornaam, achternaam en e-mailadres welke Het Nieuwe Impresariaat publiekelijk op de Website aan jouw Account koppelt. Om een Aanvraag te kunnen indienen dan wel een Ledenprofiel aan te maken dien je eveneens je mobiele telefoonnummer te verstrekken.

  3.2 Overige gegevens Leden
  In verband met uitbetaling verzamelen we van Leden ook betalingsgegevens, zoals een rekeningnummer, credit card nummer, en/of PayPalgegevens.

  3.3 Gebruikerscontent
  Nadat je een Account hebt aangemaakt kun je ervoor kiezen om Gebruikerscontent aan je Profiel toe te voegen, zoals een foto van jezelf en/of een korte biografie. Als je je als Lid wilt registreren op Het Nieuwe Impresariaat, kun je een of meerdere Ledenprofielen aanmaken, waarbij je aanvullende Gebruikerscontent verstrekt inzake het Optreden dat je aanbiedt, bijvoorbeeld met betrekking tot het repertoire, de lengte van het optreden, de benodigdheden, foto- en videomateriaal, de gage, etc.

  3.4 Het ontvangen en versturen van berichten
  Zodra je een Account hebt kun je berichten sturen naar en ontvangen van andere Gebruikers via het Berichtensysteem. We houden ofwel handmatig ofwel geautomatiseerd bij welke informatie in de onderling verstuurde berichten wordt uitgewisseld. Andere Gebruikers kunnen dit niet inzien. Zoals in de Gebruiksvoorwaarden uiteengezet is het niet toegestaan om wanneer een Lid via Het Nieuwe Impresariaat te boeken is op welke manier dan ook te trachten de Website te omzeilen voor het boeken van een Optreden van deze Lid. Ook is het wanneer een Lid via Het Nieuwe Impresariaat te boeken is niet toegestaan om (te pogen) de afspraak te maken dat een deel van de Prijs via de Website wordt betaald en voor het overige deel de Website omzeild wordt. Het Nieuwe Impresariaat behoudt zich het recht voor maatregelen te verbinden aan naar andere Gebruikers verstuurde Berichten welke voornoemde voorschriften schenden.

  3.5 Het versturen, ontvangen, accepteren en negeren van Aanvragen voor een Optreden
  Zodra je Ledenprofiel online staat kun je berichten en indien je dit hebt ingeschakeld Aanvragen voor een Optreden van andere Gebruikers ontvangen. Als je Lid bent verzamelen we gegevens over welke Aanvragen jij ontvangt, accepteert en negeert en over je reactiesnelheid, om te kunnen bijhouden hoe jouw acceptatiegraad, responsgraad en reactiesnelheid zich ontwikkelt. We behouden ons het recht voor additionele functionaliteit te ontwikkelen op basis van deze informatie, zoals de mogelijkheid tot het sorteren en/of filteren van zoekresultaten op basis van acceptatiegraad, responsgraad en/of reactiesnelheid. Ook verzamelen we gegevens over welke Aanvragen jij verstuurt, Offertes je accepteert en negeert en over je reactiesnelheid, om te kunnen bijhouden hoe jouw offerte-acceptatiegraad, responsgraad en reactiesnelheid zich ontwikkelt. We behouden ons het recht voor additionele functionaliteit te ontwikkelen op basis van deze informatie, zoals de mogelijkheid tot het sorteren en/of filteren van zoekresultaten op basis van offerte-acceptatiegraad, responsgraad en/of reactiesnelheid.

  3.6 Gebruik van de Website
  We ontvangen gegevens wanneer je de Website gebruikt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens als je een zoekopdracht invoert, een Ledenprofiel bezoekt of als je een Aanvraag voor een Optreden indient of beantwoordt. We gebruiken deze gegevens niet om je advertenties te laten zien, maar om statistieken te genereren ter verrijking van onze eigen kennis en/of voor potentiële investeerders. We verzamelen ook gegevens over je surfgedrag middels Google Analytics cookies, om zo onze diensten te kunnen verbeteren. In dit kader hebben we een bewerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. We hebben ervoor gekozen het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens hebben we uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

  3.7 Cookies
  Bij het gebruik van de Website worden kleine tekstbestandjes, genaamd cookies, op jouw computer of andersoortig device opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de Website beter te laten functioneren en om informatie over het bezoek en gebruik van de Website naar Het Nieuwe Impresariaat te verzenden. Ook worden deze cookies gebruikt om – als jij dat hebt aangegeven – jouw inloggegevens te onthouden. Je kunt cookies altijd verwijderen van jouw computer via het menu van jouw browser. Via de website http://www.youronlinechoices.eu/nl kun je zien welke cookies op je computer worden geplaatst.

  Cookie instellingen wijzigen

  3.8 Overige
  Het Nieuwe Impresariaat is een dienst die continu in beweging is. We ontwikkelen en introduceren dus regelmatig nieuwe functionaliteiten, waarmee in sommige gevallen nieuwe gegevens kunnen worden verzameld, waardoor we dit Privacybeleid zullen aanpassen.

 • 4. Gebruik van jouw gegevens

  We gebruiken jouw gegevens op de volgende manieren.

  4.1 Communicatie
  Naar aanleiding van berichten die je verzendt of ontvangt via het Berichtensysteem, (een) eventueel door jou aangemaakt(e) ledenprofiel(en), Aanvragen die je als Lid ontvangt of die je zelf verstuurt, en andersoortige handelingen als Gebruiker van de Website ontvang je communicatie, via e-mail, sms en/of binnen het Berichtensysteem. We versturen jou een e-mailnotificatie en/of sms als je via het Berichtensysteem een persoonlijk bericht hebt ontvangen van een andere Gebruiker, alsook in andersoortige situaties welke zich kunnen voordoen als Gebruiker van de Website. Ook kunnen we jou via e-mail en/of het Berichtensysteem algemene promoties, updates, nieuwtjes over Het Nieuwe Impresariaat, algemene promoties voor partnercampagnes en –diensten, en verzoeken tot deelname aan enquêtes of opiniepeilingen toezenden, uitgevoerd door Het Nieuwe Impresariaat of door derden. Je kunt er als Gebruiker voor kiezen de berichten genoemd in de laatste zin niet per e-mail te ontvangen door de e-mailinstellingen van jouw Account te wijzigen.

  4.2 Delen van achternaam en mobiel telefoonnummer
  Zodra je een Aanvraag voor een Optreden verstuurt naar een Lid delen we alleen met de betreffende Lid en indien van toepassing diens Toeleverancier ook jouw achternaam. Zo kan het Lid per ommegaande een Offerte op naam uitbrengen. De achternamen van het Lid staan vermeld in de Offerte. De telefoonnummers van het Lid en Opdrachtgever maken we aan Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer bekend zodra er via de Website tussen hen een Boeking tot stand gekomen is. Zo kun je ter voorbereiding op het Optreden telefonisch met elkaar schakelen.

  4.3 Openbaarmaking
  Het is mogelijk dat we contactgegevens en Accountgegevens openbaar moeten maken om de rechten, eigendom of veiligheid van Het Nieuwe Impresariaat, onze Profielhouders, medewerkers of anderen uit te oefenen of te beschermen. We kunnen ook jouw Profielgegevens of contactgegevens openbaar maken aan derden als onderdeel van de verkoop van de bedrijfsmiddelen van Het Nieuwe Impresariaat of door een wijziging in de zeggenschap over Het Nieuwe Impresariaat of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Derden waaraan Het Nieuwe Impresariaat de bedrijfsmiddelen overdraagt of verkoopt hebben het recht om gebruik te blijven maken van de persoonlijke en andere door jouw verstrekte gegevens zoals is uiteengezet in dit Privacybeleid.

 • 5. Jouw rechten en gegevensopslag

  We gebruiken jouw gegevens op de volgende manieren.

  5.1 Recht op inzage, correctie van of verwijdering van jouw gegevens en sluiting van jouw Account
  Je hebt het recht om (1) jouw contactgegevens en Accountgegevens die door Het Nieuwe Impresariaat worden beheerd in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen en (2) jouw Account te termineren. Je kunt ook contact met ons opnemen voor Accountgegevens met betrekking tot jouw Account die zich niet in jouw Profiel bevinden of waartoe je niet gelijk toegang hebt via info@hetnieuweimpresariaat.nl. Daartoe is het wel nodig dat je een kopie van een geldig legitimatiebewijs meestuurt. Wij kunnen om aanvullende legitimatie vragen.

  5.2 Gegevensopslag
  We bewaren de door jou verstrekte persoonlijke gegevens zolang jouw Account actief is of zolang dit nodig is om jou onze diensten aan te bieden. Als je jouw Account termineert door middel van het sturen van een mail met dergelijke strekking naar info@hetnieuweimpresariaat.nl, zullen we je per e-mail vragen of we jouw gegevens mogen bewaren voor diensten die we eventueel in de toekomst zullen aanbieden. Indien jij daar bevestigend op antwoordt, zullen we contact- en Accountgegevens bewaren. Als jij dat niet wenst, zullen we jouw gegevens per ommegaande verwijderen met uitzondering van die gegevens die wij moeten bewaren ten behoeve van onze boekhouding. Berichten en aanvragen voor of van Optredens verwijderen we uit jouw Account. Het Nieuwe Impresariaat kan jouw gegevens bewaren nadat je jouw Account hebt getermineerd om jou in de toekomst onze diensten aan te kunnen bieden. Na twee jaar na sluiting van jouw Account, zullen we de gegevens niet meer voor dit doel gebruiken. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of emailadres voor marketingdoeleinden door een email te sturen naar info@hetnieuweimpresariaat.nl.

 • 6. Belangrijke informatie

  We gebruiken jouw gegevens op de volgende manieren.

  6.1 Wijzigingen in dit privacybeleid
  Wij kunnen dit Privacybeleid regelmatig wijzigen. Je dient dit Privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen. Als we wezenlijke wijzigingen doorvoeren, zullen wij je daarvan per e-mail of via het Berichtensysteem op de hoogte stellen. Als je bezwaar hebt tegen een wijziging, dan kun je jouw Account termineren.

  6.2 Beveiliging
  We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Wij bieden veilige HTTPS-toegang tot de Website. Ter bescherming van gegevens die je opslaat op Het Nieuwe Impresariaat, controleren we ook regelmatig ons systeem op mogelijke beveiligingsproblemen en aanvallen. Aangezien internet geen 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van door jou naar Het Nieuwe Impresariaat gestuurde gegevens niet garanderen. Jij bent en blijft verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van jouw inloggegevens. Houd jouw Account veilig door een sterk wachtwoord te gebruiken.

Prikbord

Plaats gratis je bericht op het prikbord. Solisten die zijn aangemeld kunnen reageren. Maar ook onderling kun je zo contact met elkaar maken. Van iedere reactie ontvang je een privé bericht.

Plaats een prikbordbericht